دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالتنامه صدیقه نجم آبادی به ضیاء نجم آبادی، ۱۳۲۶ ش

وکالتنامه صدیقه نجم آبادی به ضیاء نجم آبادی، ۱۳۲۶ ش

وکالت نامه، روی برگه وزارت دادگستری، گزیده متن: موکل: بانو صدیقه نجم آبادی، فرزند حاج شیخ مهدی نجم آبادی؛ محل اقامت: بخش سه طهران، خیابان آقا شیخ هادی (رازی)، کوچه جنب مقبره حاج شیخ هادی نجم آبادی، خانه شخصی. وکیل: ضیاء نجم آبادی [همسر صدیقه نجم آبادی]، فرزند آقا محمد حسین؛ محل اقامت: مسکن فوق. مورد وکالت: رسیدگی به کلیه امور مالی متوکل از خرید و فروش قطعی و شرطی و رهن و اجاره و استیجار املاک موکل و یا جهت موکل ازهر کس و به هر کسی و به هر مدتی و یا هر قید و شرطی که صلاح و مقتضی بداند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ تير ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1391A19
  •