دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه صدیقه نجم آبادی و احمد نجم آبادی، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه صدیقه نجم آبادی و احمد نجم آبادی، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه صدیقه نجم آبادی، دختر شیخ مهدی نجم آبادی، و احمد نجم آبادی، پسر شیخ مرتضی نجم آبادی، با مهریه به مبلغ پانصد تومان و یک جلد کلام الله مجید که هدیه آن ده تومان باشد. مبلغ دویست و پنجاه تومان نقد دریافت شد و دویست و پنجاه تومان به اضافه کلام الله مجید بر ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده شیخ محمد باقر نجم آبادی
 • تاریخ ۲۹ جمادی‌الاول ۱۳۴۳ ق
 • یادداشت ها

  این نکاح نامه با شماره ثبت ۱۷۱۸۸ در جلد دهم از دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی (شماره سری صفحات: ۲۲۷۰ و ۲۲۷۱) وارد شده است. دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی با شماره سند 1014B11 در همین مجموعه موجود است.

 • مجموعه ها نجم آبادى
 • متعلق به مجموعه نجم آبادى
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۴ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1014D1
 •