دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

دراز کشیده در جلو: ضیاء نجم آبادی (فرزند عذرا خانم)؛ پشتِ ردیف بچه ‌ها، نشسته از چپ، نفر سوم: عذرا خانم و نفر چهارم: صدیقه خانم نجم آبادی (همسر ضیاء نجم آبادی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1391A5
  •