دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهرام میرزا فرمانفرمائیان

پسر عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشگر. او ابتدا با بلقیس علم ازدواج کرد. سپس با نزهت (رویا) نظام مافی، دختر فاطمه خانم و محمد تقی خان نظام مافی (دایی بهرام میرزا)، ازدواج کرد. همسر سوم او میترا افخمی نام دارد.

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمانفرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو