دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس میرزا سالار لشکر و فرزندانش

عباس میرزا سالار لشکر و فرزندانش

عباس میرزا سالار لشکر و فرزندانش در کتابخانه منزل، از راست: مهری دخت، بهرام میرزا، عباس میرزا، و عزت الملوک

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B29
  •