دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

همدم السلطنه

دختر میرزا یوسف مستوفی الممالک صدر اعظم؛ مادر قیصر میرزا (جلال الدوله)، ملکه زمان، و فخرالزمان.

این اطلاعات برگرفته از اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید