دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به همدم السلطنه، ۱۳۲۷ ق

نامه به همدم السلطنه، ۱۳۲۷ ق

نامه به همدم‌السلطنه در مورد چاه‌های پونک، حکم صادره در مورد آن، و فرستادن مأمور برای اجرای حکم

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ شعبان ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A17
  •