دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخواست اعانه از همدم‌السلطنه، ۱۳۴۲ ق

درخواست اعانه از همدم‌السلطنه، ۱۳۴۲ ق

درخواست اعانه از همدم‌السلطنه برای مخارج قنات پامنار، اشاره به تأخیر سه ساله در پرداخت نشدن کمک هزینه از طرف او، و درخواست برای پرداخت چهار قبض به مبلغ صد تومان برای تأمین هزینه‌ها

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ رجب ۱۳۴۲ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A14
  •