دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره‌ نامه میان همدم السلطنه و کربلائی هادی، ۱۳۳۵ ق

اجاره‌ نامه میان همدم السلطنه و کربلائی هادی، ۱۳۳۵ ق

کربلائی هادی طهرانی از همدم السلطنه یک باب کاروانسرای سنگی و قهوه‌خانه در روستای وردآورد را به مبلغ یکصد و نود و هشت تومان به مدت یازده ماه اجاره کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ رجب ۱۳۳۵ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A10
  •