دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در مورد بدهی جلال الدوله، ۱۳۳۴ ق

در مورد بدهی جلال الدوله، ۱۳۳۴ ق

در مورد بدهی مرحوم جلال الدوله به مبلغ چهار هزار و پانصد تومان به کمپانی دیکلر و پرداخت این بدهی توسط همدم السلطنه و ورثه آن مرحوم

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۳۴ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A13
  •