دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به همدم‌السلطنه، ۱۳۳۵ ق

نامه به همدم‌السلطنه، ۱۳۳۵ ق

نویسنده نامه پس از احوال پرسی و اظهار خوشحالی از بهبودی همدم‌السلطنه، اشاره به مواردی از قبیل تشویق همدم‌السلطنه برای سفر به اصفهان و رسیدگی به املاکش می کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ ربیع‌الاول ۱۳۳۵ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A15
  •