دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زینت الحاجیه

ت ۱۲۷۰ ش
و ۱۳۵۰ ش

زینت الحاجیه دختر فخرالحاجیه و سید احمد خان اکرمی، نوه نواب شرف الممالک، و خواهر ناتنی شاه بی بی خانم اکرمی بود. همسر او نواب میرزا محمدعلی شریفی بود و فرزندان آن دو علی، فخرالحاجیه، تاج الملوک، ابوالحسن، و فاطمه نام داشتند. زینت الحاجیه در سن هشتاد سالگی درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو