دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه درباره باغ آسیا، ۱۳۴۲ ق

صلح نامه درباره باغ آسیا، ۱۳۴۲ ق

صلح نامه‌ میان دختر حاجی آقاعلی (همسر مرحوم حاجی میرزا سید احمدخان) [بی بی سکینه؟] و نوابه علیه فرزند حاجی میرزا سید احمد خان (همسر آقا میرزا محمدعلی) [زینت الحاجیه؟]، گزیده متن: داعی بر تحریر آنکه در موضوع یک درب باغ موسوم به باغ آسیا واقع در محله علیای قریه [ناخوانا] آباد مهریز قرب طاحونه باقرخانی که حاوی عمارت اربابی است و میاه دولت آباد در وسط آن جاری می باشد، بین صبیه حاجی آقاعلی و همسر مرحوم حاجی میرزا سید احمدخان و نوابه علیه فرزند حاجی میرزا سید احمد خان و همسر آقا میرزا محمدعلی محل نزاع واقع گردیده، هریک از آنها به موجب سند شرعی خود را مالک مستقل تمام باغ مزبور و حقه می دانند و منازعه و مشاجره به طول انجامیده، بالاخره به صلاح مصلحین خیراندیش قرار بر اصلاح قرار گرفت. برحسب عقد مصالحه صحیحه شرعیه لازمه بینهما، نصف از کل باغ به انضمام متعلقات شرعیه و عرفیه عمارات اربابی و اصطبل مشاعا به ملکیت صبیه حاجی میرزا سید احمدخان، نصفه دیگر از تمام باغ با توابع شرعیه و عرفیه آن، عمارات اربابی، و اصطبل مشاعا بر ملکیت همسر وی قرار و استقرار یافت. چنانچه از حال تحریر الی پنجاه عام کامل فسادی یا اختلافی در نصفه طرف مقابل بروز و ظهور نمود و خبر از غرامتی بر طرف مقابل وارد گردید، از یک تومان الی دو هزار تومان از عهده برآید. کان وقوع فی لیله ثالث و العشرین ذی القعده الحرام فی عام ۱۳۴۲.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌القعده ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1393A44
  •