دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

گزیده متن: فدایت شوم، با مرکب بنفش عرضه نمودم، من باب رسم و حال که موسوم است. باری امیدوارم که جمعی متعلقان صحیح و سالم وارد شده باشند. به حمدالله نعمت صحت برقرار است. تمام فامیل از هر دو سه طرف به حمدالله سالمند. … خدمت علیا مخدره معظمه محترمه زینت الحاجیه دامت خدارتها را عرض سلام تقدیم می نمایم، نور چشم عزیز والا مقام علیرضا را سلام برسانید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A96
  •