دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه زینت الحاجیه و پسرش، ابوالحسن، ۱۳۳۵ ق

صلح نامه زینت الحاجیه و پسرش، ابوالحسن، ۱۳۳۵ ق

صلح نامه زینت الحاجیه، دختر حاجی میرزا سید احمد، با پسرش، آقا ابوالحسن، گزیده متن: مصالحه صحیحه شرعیه نمود سرکار علیه زینت الحاجیه، فرزند حاجی میرزا سید احمد، با ولد بطنی خود، آقا ابوالحسن، از تمامی منافع دو جریب قنات با کافه ملحقات شرعیه و عرفیه از قرار به ساعت، روز، سال [خوانا] شش دانگی به مال المصالحه و صیغه شرعی جاری شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A46
  •