دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه زینت الحاجیه و پسرش، علی، ۱۳۳۵ ق

صلح نامه زینت الحاجیه و پسرش، علی، ۱۳۳۵ ق

صلح نامه زینت الحاجیه، دختر حاجی میرزا سید احمد، با پسرش، آقا علی، گزیده متن: مصالحه صحیحه شرعیه نمود زینت الحاجیه، صبیه آقای حاجی میرزا سید احمد، با ولد بطنی خود، جناب آقا علی، تمامی دو جریب قنات با کافه ملحقات شرعیه و عرفیه، از قرار ما فیه ما کنت، از قرار شانزده روز سال [ناخوانا]، شش دانگی [ناخوانا] معین المسقط [ناخوانا] و صیغه شرعی جاری شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A45
  •