دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ از فاطمه

نامه‌ از فاطمه

نامه فاطمه خطاب به خانم شریف، گزیده متن: خدمت نواب علیه عالیه متعالیه خانم شریف دامت شوکتها، قربان نواب علیه عالیه شود، مدتی است که هیچ خبری از سلامتی و بهبودی ندارم و روزها منتظر و چشم به راه می باشم که شاید از طرف نواب علیه خبری برسد که تسکین قلوب همگی باشد. انشاءالله از برکت وجود مبارک امام زمان عجه الله فیضه خداوند وجود مبارک نواب علیه از جمیع بلیات محافظت فرماید و رفع کسالت شده باشد به حمدالله سلامتی حاصل است. خواهشمندم که همه روزها سلامتی و بهبودی خود را مرقوم فرمایند. نورچشم از جان بهتر و عزیزم خانم آقا حاضر و عرض سلام می رساند، نورچشم نورسته خانم عرض سلام و بندگی دارد. نورچشم عزیز محترم خانم را دعا برساند، نور چشم عزیزم خانم آقا و نور چشمی نورسته خانم نور چشم عزیز من زینت الحاجیه را سلام میرساند و احوالپرسی میکند. نور چشمان از جان بهترم را قربان شوم، سرکار علیه علویه بی بی حاضر است و سلام میرساند، احوال پرسی میکند، جناب نورچشم میرزا محمدعلی را دعا کنید و بفرمایید از امور چشم توقع داشتم که همه روزه نواب علیه را مرقوم دارند. امضاء: فاطمه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A78
  •