دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زینت الحاجیه و دیگران

زینت الحاجیه و دیگران

از راست: گیتی اکرمی (نوه زینت الحاجیه و دختر فاطمه خانم)، زینت الحاجیه که نوه‌اش محمد شریفی را در بغل دارد، و صفاء الملوک (دختر صدرالعلماء و همسر ابوالحسن خان شریفی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A8
  •