دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افضل مهتدی (ربابه معرب)

ت ۱۱ دى ۱۲۸۳ ش تهران
و ۲۴ خرداد ۱۳۷۶ ش

ربابه (افضل) مهتدی دریازدهم دی ماه سال ۱۲۸۳ ش در تهران متولد شد. نه سال داشت که به عقد میرهادی مهروز درآمد و پانزده ساله بود كه اولين فرزندش مصطفی را به دنيا آورد. او و همسرش صاحب دو فرزند دیگر به نام‌های مجتبی و مهين شدند. نام خانوادگی او پس از ازدواج با میرهادی معرب در شناسنامه معرب نوشته شد که میرهادی بعد ها آن را به مهروز تغییر داد. افضل مهتدی که اقوامش او را عزيز جون خطاب می‌کردند سواد خواندن و نوشتن داشت و طبق گفته خانواده اش احتمالا فردی در خانه به او آموزش داده است. همچنین او بافندگی و قلاب بافی می‌دانست و خیاطی را نزد معلمی در منزل فراگرفته‌ بود. افضل مهتدی در بیست و چهارم خرداد ۱۳۷۶ درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید