دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از چپ به راست: نفر دوم مهین مهروز (دختر افضل مهتدی)، نفر سوم منصور مطهری (همسر مهین مهروز و داماد افضل مهتدی)، نفر چهارم افضل مهتدی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۰ ش
  • ابعاد ۷ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها میربغداد آبادی
  • متعلق به مجموعه میربغداد آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1022A26
  •