دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از چپ به راست: افضل مهتدی، مهین مهروز (دختر افضل مهتدی)، خانم جون (مادر افضل مهتدی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۰ ش
  • ابعاد ۶ × ۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میربغداد آبادی
  • متعلق به مجموعه میربغداد آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1022A28
  •