دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از چپ به راست: نفر دوم اصغر مدنی، نفر چهارم منصور مطهری (داماد افضل مهتدی)، نفر پنجم خانم جون (مادر افضل مهتدی)، نفر ششم افضل مهتدی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۰ ش
  • ابعاد ۷ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها میربغداد آبادی
  • متعلق به مجموعه میربغداد آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1022A25
  •