دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افضل مهتدی و مصطفی مهروز

افضل مهتدی و مصطفی مهروز

افضل مهتدی (که در این عکس حدود سی سال دارد) به همراه فرزند اولش مصطفی مهروز.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۳ ش
  • ابعاد ۸ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها میربغداد آبادی
  • متعلق به مجموعه میربغداد آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1022A24
  •