دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سکینه خانم

سکینه خانم دخترعباس خان تنکابنی (منتظم الملک) و همسر میرزا حسن شیخ الاسلامی (رئیس المجاهدین) بود.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید