دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سکینه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

سکینه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه سکینه خانم از قزوین به همسرش میرزا حسن شیخ الاسلام در محله سنگلج در مورد آسیه خانم، دخترشان، و دریافت ساعت طلا و چادر شب از یک مهمان و نامه نویسی به کنسول.

نمای تفصیلی

 • آفریننده سکینه خانم (دختر عباس خان تنکابنی)
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۳/۵ × ۱۱ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۶ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A8
 •