دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سکینه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

سکینه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه سکینه خانم از قزوین به شوهرش، میرزا حسن شیخ الاسلام در چاله میدان تهران در مورد دخترشان آسیه خانم، و درخواست خرید شیشه های شراب، و اطلس مشکی.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

 • آفریننده سکینه خانم (دختر عباس خان تنکابنی)
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پاکت با مهر سکینه خانم. ابعاد پاکت: ۱۱/۵ × ۹/۵ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A2
 •