دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه سکینه خانم

پشه نامه سکینه خانم

پشه نامه سکینه خانم، دختر عباس خان تنکابنی منتظم الملک و همسر میرزا حسن شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ شعبان ۱۳۲۲ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A190
  •