دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های سکینه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های سکینه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های سکینه خانم به شوهرش میرزا حسن شیخ الاسلام در مورد امور خانوادگی و منزل.

نمای تفصیلی

  • آفریننده سکینه خانم (دختر عباس خان تنکابنی)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A15
  •