دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های آسیه خانم

نامه های آسیه خانم

نامه های آسیه خانم (دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ الاسلامی). از جمله نامه های او به پدرش، خواهرش عزیز الملوک، نامادری اش سکینه خانم و به منشی باشی. .

نمای تفصیلی

 • آفریننده آسیه خانم (مجموعه شیخ الاسلامی)
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  یکی از نامه های آسیه خانم به پدرش، همراه با دو نامه دیگر، که احتمالا از طرف دخترهای دیگر میرزا حسن شیخ الاسلامی بوده است، فرستاده شده است.

 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1016A74
 •