دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه های املاک خانوادگی

اجاره نامه های املاک خانوادگی

اجاره نامه های املاک خانوادگی از جمله املاک متعلق به جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان، قمر خانم، دختر سعدالسلطنه، عشرت خانم و عزیزالملوک دختران میرزا حسن شیخ الاسلام و سکینه خانم، همسر میرزا حسن شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۰ یا ۱۳۲۱ ق تا ۱۳۵۱ یا ۱۳۵۲ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1016A178
  •