دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم به سکینه خانم

آسیه خانم به سکینه خانم

دو نامه از آسیه خانم دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ الاسلام، از قزوین، به سکینه خانم (نامادری آسیه خانم). در همان نامه، شخص دیگری که نامش مشخص نیست، به سکینه خانم نامه نوشته است.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

 • آفریننده آسیه خانم (مجموعه شیخ الاسلامی)
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۳/۸ × ۹ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱ × ۲۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A12
 •