دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امان الله میرزا جهانبانی به برادرش

امان الله میرزا جهانبانی به برادرش

نامه امان الله میرزا [جهانبانی] [دوم]، پسر امان الله میرزا ضیاءالدوله، از روسیه در خصوص مرگ پدر و آشفتگی اوضاع سیاسی ایران.

نمای تفصیلی

  • آفریننده امان الله (نصرت الله) میرزا جهانبانی
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b028
  •