دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه سلیمان، ۱۳۳۷ ق

عریضه سلیمان، ۱۳۳۷ ق

عریضه سلیمان (پسر حاجی بابا محمدوف)، تاجر تبعه روس مقیم استانبول، به کنسولگری روس در تبریز درباره نادیده گرفتن سهم الارث همسرش صغری خانم، دختر نجف محمدوف، از سوی دیگر فرزندان نجف محمدوف، یعنی محسن، محمود، سریه خانم، و حاجی جواد وصی و همسر سریه خانم. نویسنده شکایت کرده است که وراث نجف محمدوف فرزندان او را سه نفر اعلام کرده و بر همین اساس ماترک او را میان خود تقسیم کرده اند. در صورتی که همسر سلیمان، صغری خانم (دختر بزرگ نجف محمدوف) بوده که مدتی پیش بعد از تولد دخترشان در استانبول فوت کرده است. نویسنده از کنسول درخواست رسیدگی دارد و به سایر ورثه نیز اطلاع داده چنانچه از دادن سهم الارث همسرش خودداری کنند، وی اقدام قانونی کرده و منافع گذشته و آینده و ضرر و زیان را مطالبه می کند و این که بدون رضایت وی حق تقسیم اموال نجف محمدوف را ندارند. از کنسولگری درخواست کرده که از این عریضه که در هفت نسخه تنظیم شده یکی به وراث مشهدی نجف محمدوف (محسن آقا، محمود آقا، و سریه خانم)، یکی به حاجی جواد آقا محمدوف و به واسطه او به وراث حاجی علی اکبر آقا مرحوم، یکی به آقا رضا بیک محمدوف، یکی به آقا حسن گنجه، یکی به حاجی بابا آقا محمدوف، داده شود و یک نسخه اش در کنسولگری حفظ و یک نسخه اش به نویسنده داده شود. امضاء: سلیمان بن حاجی بابا محمدوف، تاجر تبعه روس مقیم استانبول موقتهً در تبریز، سرای امیر حجره حاجی محمد آقا تاجر حریری. در انتهای سند چند خطی به زبان روسی نوشته شده است.