دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعتراض سلیمان درباره حق الارث همسرش، ۱۳۳۷ ق

اعتراض سلیمان درباره حق الارث همسرش، ۱۳۳۷ ق

عریضه سلیمان (پسر حاجی بابا محمدوف)، تاجر تبعه روس مقیم استانبول، به کنسولگری روس در تبریز درباره نادیده گرفته شدن حق سهم الارث همسرش، صغری خانم، دختر نجف محمدوف، از سوی دیگر فرزندان نجف محمدوف یعنی محسن، محمود، سریه خانم، و حاجی جواد (وصی و همسر سریه خانم). نویسنده شکایت کرده است که وراث نجف محمدوف فرزندان او را سه نفر اعلام کرده و بر همین اساس ماترک او را میان خود تقسیم کرده اند. در صورتی که همسر او، صغری خانم، دختر بزرگ نجف محمدوف بوده که مدتی پیش بعد از تولد دخترشان در استانبول وفات کرده است. سلیمان از کنسول درخواست رسیدگی دارد و به سایر ورثه نیز اطلاع داده چنانچه از دادن سهم الارث همسرش خودداری کنند وی اقدام قانونی کرده و منافع گذشته و آینده و تقاضای ضرر و زیان را مطالبه می کند و این که بدون رضایت وی حق تقسیم اموال نجف محمدوف را ندارند. او از کنسولگری درخواست کرده که از این عریضه که در هفت نسخه تنظیم شده یکی به وراث مشهدی نجف محمدوف (محسن آقا، محمود آقا، و سریه خانم)، یکی به حاجی جواد آقا محمدوف واز طریق او به وراث حاجی علی اکبر آقا مرحوم، یکی به آقا رضا بیک محمدوف، یکی به آقا حسن گنجه، و یکی به حاجی بابا آقا محمدوف، داده شود، یک نسخه اش در کنسولگری حفظ و یک نسخه اش به نویسنده داده شود. امضاء: سلیمان بن حاجی بابا محمدوف، تاجر تبعه روس مقیم استانبول موقتاً در تبریز، سرای امیر حجره حاجی محمد آقا تاجر حریری. در انتهای سند چند خطی به زبان روسی است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده سلیمان بیک محمداوف
 • تاریخ ۱۴ شوال ۱۳۳۷ ق
 • یادداشت ها

  نسخه دیگری از این سند در مجموعه سرابی به شماره 14148A24 آمده است.

 • ابعاد ۲۲.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
 • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۲ مهر ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 14142A88
 •