دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس غربی

ت ۱۲۹۷ ش

اقدس غربی، دختر بتول شرقی و نصرالله خان غربی، در سال ۱۲۹۷ ش به دنیا آمد. او در سال ۱۳۱۶ وارد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شد و یکی از اولین زنان فارغ التحصیل داروسازی در ایران بود. اقدس غربی با احمد رستمی ازدواج کرد و فرزندان آن دو پروین و نسرین نام دارند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید