دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرالله خان غربی

میرزا نصرالله خان غربی، پسر عصمت خانم و میرزا آقا خان، در کالج آمریکایی تهران تحصیل کرد و حرفه داروسازی را پیش گرفت. او مؤسس داروخانه غربی (۱۳۳۱ ق) در خیابان چراغ برق تهران بود. نصرالله خان با بتول شرقی (دختر عمه اش) ازدواج کرد و دخترشان اقدس نام گرفت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید