دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول شرقی

ت ۱۲۷۷ ش
و ۱۳۶۸ ش

بتول شرقی، دختر زرین تاج شرقی و حسینقلی خان میر پنچ، در حدود سال ۱۲۷۷ ش به دنیا آمد. با نصرالله خان غربی (پسر دایی اش) ازدواج کرد و دخترشان اقدس نام گرفت. او در سال ۱۳۶۸، در ۹۱ سالگی، درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید