دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد و مدارک مربوط به املاک ملک کندی، چیلان، صومعه، و محمود آباد

اسناد و مدارک مربوط به املاک ملک کندی، چیلان، صومعه، و محمود آباد

مجموعه نامه ها و اسناد حقوقی و مالی مربوط به املاک ملک کندی، چیلان، صومعه، و محمود آباد

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۱ یا ۱۳۳۲ ق تا ۱۳۵۱ یا ۱۳۵۲ ق
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1023A183
  •