دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرت مظفری

مجموعه‌ای از مکاتبات خانوادگی، اوراق مالی، مدارک حقوقی و عکس. مجموعه شامل مصاحبه ای با مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی، دختر نصرت السلطنه و اعظم السلطنه نیز هست.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    بخش عمده این مجموعه مکاتبات و اسناد حقوقی و مالی مربوط به نصرت السلطنه مظفری و خانواده اش است که در یک چمدان چرمی قدیمی نگهداشته می شد و در بهار ۱۳۸۹ در اختیار آرشیو قرار گرفت. پانزده فقره از عکسها متعلق به مجموعه شخصی ناهید مظفری است و مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی بیست و پنج عکس و عکس حکم احمدشاه را که به والیه خانم زندشاهی لقب اعظم السلطنه اعطاء کرد به این مجموعه افزود. علاوه بر این مصاحبه ای با مرضیه خانم در ۳ اوت ۲۰۱۰ توسط ناهید مظفری و افسانه نجم آبادی ضبط شد که به این مجموعه اضافه شده است.

  • تاریخ از ۱۳۰۰ ق تا ۱۳۳۴ ش
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 907-1023
  •