دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیژه صفدری قاجار

منیژه صفدری قاجار دختر صفدر میرزا عطاءالسلطنه و همسر سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) و مادر آذر.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید