دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم فرح السلطنه

فاطمه خانم فرح السلطنه دختر نگار خانم فرح الدوله و سلطان احمد میرزا یمن الدوله دولتشاهی بود. او اول با ابوالفتح میرزا سالارالدوله و بعد با آقا میرزا حسن خان شیخ الاسلام ازدواج کرد که آن دو صاحب دختری به نام عشرت الملوک شدند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید