دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میر سید علی خان شیخ الاسلامی

میر سید علی خان شیخ الاسلامی فرزند عزیز الملوک شیخ الاسلامی و سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) و همسر کبری افسر الملوک شیخ الاسلامی.

میر سید علی خان شیخ الاسلامی فرزند عزیز الملوک شیخ الاسلامی و سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) و همسر کبری افسر الملوک شیخ الاسلامی (ازدواج در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۱۶ ش و ۱۸ جمادی الاول ۱۳۵۶ ق) در سال ۳۷-۱۳۳۶ ق فوت کرد. خواهرش قمرالملوک (بهلول) و برادرش حسن نام داشت. فرزندان: سید عبدالله بهرام، بهمن، شراره و شهلا. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو