دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی، ۱۲ جلد، ۱۳۵۰-۱۳۲۸ ق

دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی، ۱۲ جلد، ۱۳۵۰-۱۳۲۸ ق

دفاتر ثبت معاملات شیخ محمد باقر نجم آبادی (۱۳۴۷-۱۲۶۴ ق)، پسر ملا مهدی نجم آبادی و زن چهارم او، زهرا خانم، و برادر پدری شیخ هادی نجم آبادی.

 • جلد ۱، ۱۳۳۰-۱۳۲۸ ق: موارد شماره ۱ تا ۱۱۵۹
 • جلد ۲، ۱۳۳۱-۱۳۳۰ ق: موارد شماره ۱۱۶۰ تا ۲۰۸۸
 • جلد ۳، ۱۳۳۲-۱۳۳۱ ق: موارد شماره ۲۰۹۰ تا ۳۹۶۹
 • جلد ۴، ۱۳۳۴-۱۳۳۲ ق: موارد شماره ۳۹۷۰ تا ۶۷۴۲
 • جلد ۵، ۱۳۳۵-۱۳۳۴ ق: موارد شماره ۶۷۴۳ تا ۸۹۸۷
 • جلد ۶، ۱۳۳۷-۱۳۳۶ ق: موارد شماره ۸۹۸۸ تا ۱۱۰۶۱
 • جلد ۷، ۱۳۳۹-۱۳۳۷ ق: موارد شماره ۱۱۰۶۳ تا ۱۳۱۶۳
 • جلد ۸، ۱۳۴۱-۱۳۳۹ ق: موارد شماره ۱۳۱۶۴ تا ۱۴۸۶۳
 • جلد ۹، ۱۳۴۲-۱۳۴۱ ق: موارد شماره ۱۴۸۶۴ تا ۱۶۶۷۱
 • جلد ۱۰، ۱۳۴۴-۱۳۴۲ ق: موارد شماره ۱۶۶۷۲ تا ۱۸۵۷۱
 • جلد ۱۱، ۱۳۴۷-۱۳۴۴ ق: موارد شماره ۱۸۵۷۱ تا ۲۰۱۵۷
 • جلد ۱۲، ۱۳۵۰-۱۳۴۷ ق: موارد شماره ۲۰۱۵۸ تا ۱۴۰۱
 • فهرست: ۱۳۵۰-۱۳۲۸ ق

نمای تفصیلی

 • آفریننده شیخ محمد باقر نجم آبادی
 • تاریخ ۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ ق تا ۱۶ شعبان ۱۳۵۰ ق
 • یادداشت ها

  تاریخ ثبت اولین رقم ۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ و تاریخ ثبت آخرین رقم ۱۶ شعبان ۱۳۵۰ است. در صفحه ۴ جلد ۱۲ آمده است که شیخ محمد باقر در ۴ ربیع الاول ۱۳۴۷ فوت کرده و عبدالحسین نجم آبادی و برادرش شیخ محمد نجم آبادی عهده دار دفتر شده اند.

 • مجموعه ها نجم آبادى
 • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده نجم آبادی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۸ اسفند ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1014B11
 •