دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طلاق نامچه عینی خانم نجم آبادی و عیسی خان نجم آبادی، ۱۳۴۵ ق

طلاق نامچه عینی خانم نجم آبادی و عیسی خان نجم آبادی، ۱۳۴۵ ق

فسخ عقد نکاح قبل ازعروسی عینی خانم نجم آبادی، دختر شیخ مهدی نجم آبادی، و عیسی خان نجم آبادی به دلیل اختلافات غیرقابل التیام.

نمای تفصیلی

 • آفریننده شیخ محمد باقر نجم آبادی
 • تاریخ ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۳۴۵ ق
 • یادداشت ها

  این طلاق نامچه با شماره ثبت ۱۹۰۱۲ در جلد ۱۱ از دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی (شماره سری صفحه ۲۵۵۵) وارد شده است. دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی با شماره سند 1014B11 در همین مجموعه موجود است.

 • مجموعه ها نجم آبادى
 • متعلق به مجموعه نجم آبادى
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۴ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1014D3
 •