دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ربابه نجم آبادی و علی اکبر نجم آبادی، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه ربابه نجم آبادی و علی اکبر نجم آبادی، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه ربابه نجم آبادی، دختر شیخ مهدی نجم آبادی، و میرزا علی اکبر نجم آبادی، پسر میرزا مرتضی نجم آبادی، با مهریه به مبلغ پانصد تومان و یک جلد کلام الله مجید که هدیه آن ده تومان باشد. مبلغ دویست و پنجاه تومان نقد دریافت شد و دویست و پنجاه تومان به اضافه کلام الله مجید بر ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده شیخ محمد باقر نجم آبادی
 • تاریخ ۲۹ ذی‌الحجه ۱۳۴۳ ق
 • یادداشت ها

  این نکاح نامه با شماره ثبت ۱۷۱۸۷ در جلد ۱۰ از دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی (شماره سری صفحه ۲۲۷۰) وارد شده است. دفاتر ثبت شیخ محمد باقر نجم آبادی با شماره سند 1014B11 در همین مجموعه موجود است.

 • مجموعه ها نجم آبادى
 • متعلق به مجموعه نجم آبادى
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۴ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1014D2
 •