دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره صلح نامه ملک ملکه آفاق،‌ ۱۳۳۸ ق

درباره صلح نامه ملک ملکه آفاق،‌ ۱۳۳۸ ق

سؤال از شیخ محمد باقر نجم آبادی درباره صحت معامله میان ملکه آفاق، دختر میرزا محمدعلی خان قوام الدوله، و محمدناصرخان ظهیرالسلطان . در ذیقعده ۱۳۳۵ ق ملکه آفاق یک دانگ و نیم ملک خود در قلعه خواجه را به آقا محمدناصرخان ظهیرالسلطان خالوی خود به ازای یک صد دینار وجه نیکل و یک پر نبات صلح کرده است و ظهیرالسلطان در عوض به ملکه آفاق سند داده که پس از هشت سال دیگر مبلغ سی وهفت هزار تومان به او بدهد . این مصالحه را به نزد شیخ محمدباقر نجم آبادی برده اند تا آن را تأیید کند که او بر آن ایراد گرفته و تایید نکرده است . سؤال نویسنده از شیخ محمدباقر این است که با توجه به اطلاعاتی که وی از حال فرزندان ذکور و اناث قوام الدوله دارد و معاملات آنها در محضر وی صورت می گیرد آیا این صلح را تأیید میکند یا خیر. شیخ محمد باقر در پاسخ در حاشیه این سند نوشته است که این صلح را به نزد وی بردند، ولی با توجه به اینکه هیچ عاقلی ملک حاصلخیز خود را بی جهت به کسی نمی بخشد و بعد از هشت سال وجه آن را به نصف قیمت دریافت کند این معامله را رد کرده است و این صلحنامه از نظر وی فاقد اعتبار است. تاریخ این اظهارات محرم ۱۳۳۸ ق است و در پشت سند محل مهر حاج شیخ عبدالحسین مشخص شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ صفر ۱۳۳۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A11
  •