دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم ارث بدیع السلطنه، ۱۳۳۹ ق

تقسیم ارث بدیع السلطنه، ۱۳۳۹ ق

رسیدگی به امور متروکات، قروض، ثلث، و سهم ورثه حاج میرزا ابوالقاسم خان بدیع السلطنه

نمای تفصیلی

 • آفریننده شیخ محمد باقر نجم آبادی
 • تاریخ ۶ ذی‌الحجه ۱۳۳۹ ق
 • یادداشت ها

  این سند با شماره ثبت ۱۶۴۹۲ در جلد نهم از دفاتر ثبت شیخ باقر نجم آبادی (شماره سری صفحه: ۲۱۵۳) وارد شده است. دفاتر ثبت شیخ باقر نجم آبادی با شماره سند 1014B11 در مجموعه نجم آبادی موجود است.

 • مجموعه ها فرخنده سهرابی
 • متعلق به مجموعه فرخنده سهرابی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 14128A26
 •