دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا (میمنت) جعفری هروی

دختر سلطنت خانم و میرزا امین الله جعفری هروی، همسر میرزا رضا مسعودی خراسانی، و مادر سوسن و نسرین

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو