دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه بازیها

دفترچه بازیها

دفترچه‌ای متعلق به [زهرا] جعفری هروی که در آن بازی های گروهی و حرکات ورزشی را شرح داده است. توضیح هر بازی جمعی در یک صفحه جداگانه آمده و ذکر شده که این بازی در چه تاریخی در کلاس و مدرسه انجام شده است. این بازی‌ها شامل موارد زیر است: بازی ماکو، بازی ضربدر یا قیچی، مسابقه دو، بازی آینه، بازی نرده، بازی امدادی و…

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا (میمنت) جعفری هروی
  • تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ ش تا ۱۳ خرداد ۱۳۱۹ ش
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B21
  •