دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: میمنت، توران آغا برمایه، و عصمت الملوک شریفی، نشسته از راست: عالیه خانم مشایخی و محترم فضل خراسانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B26
  •